З 24.02.2022 р. в Україні запроваджено воєнний стан строком на 30 днів.

Зміни в оформленні юридичних осіб, ФОП та громадських утворень.

НПА: Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації в умовах військового статусу та поправок до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164» від 6 березня 2022 р. № 209.

Встановлено, що реєстраційні дії здійснюються з огляду на такі особливості:

1) Державна реєстрація здійснюється виключно державними реєстраторами, які в умовах військового статусу отримують доступ до державного реєстру реальних прав на нерухомість та/або єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських організацій (далі – реєстри).

2) Посадові особи мають право проводити реєстраційні дії щодо ФОП, усіх видів юридичних осіб та громадських формувань, а також приймати рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3) Державна реєстрація юридичних осіб, ФОП та громадських формувань може проводитися на підставі надісланих заявником державному реєстратору електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документів в електронній формі, створених з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронні документообіг або електронні копії документів у паперовій формі. Електронні копії документів у паперовій формі приймаються під час підписання таких копій з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника.

4) Державна реєстрація провадиться негайно після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації.

5) Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, місцезнаходження юридичних осіб, ФОП чи громадських формувань.

6) Адміністративний збір не стягується за державну реєстрацію благодійних організацій, громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту тощо.

7) Сплата адміністративного збору може підтверджуватись електронною копією (у тому числі скрін-копією) відповідного платіжного документа.

8) Вимоги законодавства про необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису на документі для державної реєстрації не застосовуються у разі, коли такий підпис виконано у присутності державного реєстратора, посадової особи із встановленням особи підписанта на підставі документа, що засвідчує особу.

9) Вимоги законодавства про обов’язкове використання для державної реєстрації відомостей реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, власником (розпорядником, власником, адміністратором) яких є державні органи, що не застосовується у разі тимчасової відсутності доступу таких реєстрів (систем).

10) Документи для державної реєстрації створення громадських формувань, крім громадських об’єднань, не приймаються, а розгляд раніше поданих документів зупиняється на час дії воєнного стану.

Зміни у роботі банківської системи.

НПА: Постанова правління НБУ №18 від 24.02.2022 р. та Постанова правління НБУ №44 від 08.03.2022 (про внесення змін до Постанови №18)

Банки продовжують роботу з урахуванням наступних обмежень:

1) Заборонено видавати готівкові кошти з рахунку клієнта у гривнях в обсязі, що перевищує 100 000 гривень на день (видача здійснюється без нарахування та зняття комісій), крім зняття готівкових коштів у гривнях:
– з метою виплати заробітної плати та соціальних виплат;
– з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду України;
– у філіях, відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом (видача здійснюється в межах залишку коштів на рахунку за наявності готівки у касі філії/відділення).

2) Безготівкові розрахунки виробляються без обмежень.

3) Заборонено видавати готівкові кошти з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 30000 гривень на день (видача здійснюється без нарахування та зняття комісій), крім зняття готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків:
– підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду України;
– у філіях, відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом;
Видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах залишку банківських металів на рахунку за наявності банківських металів у касі філії/відділення банку.”

4) Платежі Уряду здійснюються без обмежень згідно із законодавством про особливоміріод.

5) Банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі за умов відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

6) Забезпечується доступ до сховищ для індивідуальних сейфів та/або сейфів з індивідуальними сейфами клієнтів у безперебійному режимі, якщо немає прямої загрози життю та здоров’ю населення.

7) Уповноваженим установам забороняється торгівля валютними цінностями (включно з операціями за дорученням клієнтів), крім випадків:
– продажу клієнтами іноземної валюти у готівковій/безготівковій формі банкам, а також у готівковій формі небанківським фінансовим установам та оператору поштового зв’язку;
– покупки клієнтами іноземної валюти у готівковій формі, банківських металів з фізичним постачанням у філіях, відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації державою агресором/державою-окупантом тощо.

11) Уповноваженим установам забороняється здійснювати за дорученням клієнтів транскордонні перекази валютних цінностей з України, крім випадків здійснення:
– власні операції банків, включаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами;
– імпортних операцій резидентів щодо купівлі товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
– валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;
– операцій з оплати витрат на лікування в медичних установах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
– на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, які приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;
– переказів на користь дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном;
– розрахунків за кордоном з використанням електронних платіжних засобів або використання електронних платіжних засобів для отримання готівки.

12) Фізичні особи – резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей без урахування вимог пункту 18 розділу I Положення N 5 щодо подання підтверджуючих документів.

13) Зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь за винятком здійснення на території України:
– переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на 3 рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;
– соціальних виплат, виплат заробітної плати, сплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

14) Заборонити:
– зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, які здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
– прийом в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками міжнародних платіжних систем, які здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь.

15) Банкам-емітентам електронних грошей призупинити випуск електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

16) Уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції:
–  |з використанням російських рублів та білоруських рублів;
–  учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстроване/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
– для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, що мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у Російській Федерації чи Республіці Білорусь.

17) Рекомендувати банкам насамперед здійснювати інкасацію суб’єктів господарства сфери роздрібної торгівлі з дотриманням таких умов:
– забезпечення супроводу бригад інкасації охороною силових структур із використанням вогнепальної зброї, у тому числі силами територіальної оборони;
– за умови безвідмовного прийняття цим підприємством на оплату електронних платіжних засобів у всіх торгових точках.

Зміни оподаткування та податкові пільги.

НПА: ЗУ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії військового стану або стану війни», ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії військового стану».

1) Фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи представляють облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких потрібне відповідно до норм чинного законодавства у документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення скасування військового стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

2) У період дії військового стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту.

3) Особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного Законом, подати звітність або документи, зазначені у п. 1 вище, у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність або документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

4) У період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки своєчасності та повноти подання будь-яких звітів або документів звітного характеру уповноваженими органами не здійснюються.

5) У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання строків сплати податків та зборів, подання звітності тощо, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані щодо фактичних залишків пального та обсяг обігу пального чи спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування військового стану в Україні.

6) Податкові перевірки не починаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

7) Платники податків, які у зв’язку з наслідками їхньої безпосередньої участі у військових діях не дотримувалися певних строків виконання податкових обов’язків, звільняються від відповідальності за невиконання податкових обов’язків за умови виконання таких обов’язків протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків.

8) У разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити всю інформацію, яка повинна міститися у відповідній акцизній накладній, яка повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі. накладних протягом визначених рядків.

9) Операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або подальшого відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації цілей оподаткування.

10) Коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України, не провадяться за сумами коштів або вартістю спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів , засобів особисто гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, під поділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

11) Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

12) На період до припинення або скасування військового стану дозволяється виробництво та імпорт тютюнових виробів, віднесених до коду 2402 20 90 20 згідно з УКТ ЗЕД, маркованих марками акцизного податку «тютюнові вироби для електричного нагріву (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняні» «ТВЕН В», «Татюковмісні вироби для електричного нагріву (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним керуванням імпортні» – «ТВЕН І», якщо ставка акцизного податку однакова.
Оборот маркованих відповідно до цього підпункту тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачеві.

13) Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

14) Вважаються чинними ліцензії, за якими до припинення або скасування військового стану на території України не сплачено чергового платежу за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:
– виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
– виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії повинні бути виконані підприємством протягом 30 днів, що настають за днем ​​припинення або скасування військового стану в Україні.

15) На час до припинення або скасування військового стану на території України не застосовують санкції за порушення вимог ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Налог на додану вартість.

Державна податкова служба України інформує (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576303.html).

Платники податків з метою забезпечення декларування податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету за звітний період у лютому 2022 року в податковій звітності з податку на добавлену вартість за такий звітний період особливостей:

1)Податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого підтверджені зарегистрированими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними та розрахунками коригування до них відображаються у відповідних розділах податкової звітності в загальному порядку.

2) Податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану на всій території України у платника первичних (розрахункових) документів (документи РРО, акти приймання – передачі, акти виконаних робіт/наданих послуг тощо), складених (отриманих) платником податку за операціями з постачання та придбання товарів/послуг відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансовозвітність в Україні”.

3) Після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН усіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на годину дії військового стану, а всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану підставі наявних у платника первичних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (наведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

4) Форма податкової накладної/розрахунку коригування, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 15, буде доступна платникам податків після завершення воєнного стану, про що платників податків буде проінформовано додатково.