АСТРА, ТОВ

АСТРА, ТОВ

Компанія «Астра» спеціалізується на вирішенні комплексу завдань з обладнання супермаркетів: від розробки проекту до постачання обладнання, виробництва, транспортування, монтажу та сервісного обслуговування.

Тип проекту: Консалтинг з подальшою автоматизацією

Версія 1С:Підприємство: 8

Впроваджене типове рішення: Управління Виробничим Підприємством

Галузі: Машинобудування, приладобудування

ОПИС КОНСАЛТИНГОВИХ РОБОТ

Метою даного проекту було вдосконалення системи управлінського обліку та звітності, зокрема постановка управлінського обліку в розрізі структурних бізнес-одиниць, управління виробництвом та фінансовими потоками, підвищення керованості підприємством загалом, забезпечення керівництва компанії вичерпною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Використання у поточній діяльності результатів проекту дозволило холдингу підвищити ефективність управління за рахунок забезпечення єдиних підходів до процесів формування, контролю та аналізу управлінської звітності головного підприємства та філій; дозволило підвищити достовірність та прозорість обліку за рахунок застосування єдиних способів та методів угруповання та оцінки фактів господарської діяльності, організації документообігу. Також значно була підвищена ефективність та оперативність бухгалтерського обліку, що дозволило компанії використовувати дані, що надаються бухгалтерською службою, для низки управлінських функцій.

ОПИС РОБІТ З ВПРОВАДЖЕННЯ

До проведення автоматизації на підприємстві ТОВ “Астра” експлуатувалася конфігурація на базі платформи “1С:Підприємство”. Основне завдання, яке ставилося при придбанні нової системи автоматизації – це постановка управлінського обліку в розрізі структурних одиниць, управління виробництвом та фінансовими потоками, підвищення керованості підприємством загалом. Мета – забезпечення керівництва вичерпною інформацією для прийняття рішень, комплексного обліку та планування діяльності основних структурних підрозділів підприємства, оптимізація процесів документообігу та планування, автоматизація відділів збуту та постачання, відображення всіх господарських операцій у бухгалтерському обліку.

Як основу для розвитку системи автоматизації завдяки оптимальному співвідношенню «ціна/якість» було обрано програмний продукт «Управління виробничим підприємством».
ГК “Rearden Group” була залучена до проекту завдяки репутації консалтингової та впроваджувальної компанії, що успішно реалізує проекти комплексної автоматизації підприємств.

На підприємстві організовано ведення обліку в основному офісі та віддалених філіях.

З моменту введення в експлуатацію автоматизованої системи підприємство продовжує співпрацю з ГК «Rearden Group» у частині консультування користувачів, розширення кількості робочих місць, проведення регулярного аудиту роботи системи. У 2009 році ТОВ “Астра” своїми силами, але за повної консультаційної підтримки фахівців ГК «Rearden Group», запровадила програмні комплекси «Управління Виробничим Підприємством» та «PDM» на одному з підприємств – ВАТ «Верхнідніпровський завод потужного радіобудування», на якому запущені у роботи всі ділянки управління та обліку, що існують у програмі.

ВПРОВАДЖЕННЯ

Компанія «Астра» спеціалізується на вирішенні комплексу завдань з обладнання супермаркетів: від розробки проекту до постачання обладнання, виробництва, транспортування, монтажу та сервісного обслуговування.

Запущено в роботу такі ділянки у програмі:

  • Обмін даними з віддаленим підрозділом
  • Казначейство
  • Керування виробництвом
  • Управління складом виробів
  • Оперативний та бухгалтерський облік ТМЦ та ТЗР
  • Облік взаєморозрахунків із контрагентами
  • Кадровий облік та розрахунок заробітної плати
  • Робота з банком та касою, розрахунки з підзвітними особами
  • Облік необоротних активів
  • Елементи транспортної логістики

Відгук клієнта

Є питання щодо конкретного виду бізнесу?

Заповніть форму і ми зв’яжемося з вами для консультації